0 af 72 lektioner gennemførte (0%)
forlade kurset
7 – KNX Telegram

7.1 – TP Telegram – Generelt

Du har ikke adgang til denne lektion
Køb dette kursus eller log ind, hvis du allerede er logget ind på dette kursus for at få adgang til kursusindholdet.

Kontakt lærer Figur 1: TP-telegram: generelt Når der opstår en hændelse (f.eks. når der trykkes på en knap), sender busenheden et telegram til bussen. Transmissionen starter efter at bussen har været inaktiv i mindst perioden t1. Når telegrammet er sendt, bruger busenhederne tiden t2 til at...

preloader